Obch.podmínky / GDPR

Obchodní podmínky

 

 1. Portál sumodels.cz slouží jako pomůcka pro práci architektů, projektantů, návrhářů atd. pro tvorbu grafických návrhů interiérů, exteriérů apod.
 2. 3D modely stažené z tohoto Portálu je možno použít pouze k účelům stanoveným v bodě 1.
 3. Není dovoleno stahovat modely za účelem jejich kopírování pro výrobu identického, případně podobného výrobku.
 4. Stažené modely je zakázáno předávat, případně prodávat dalším osobám, firmám atd.

 


 

Zásady ochrany osobních údajů

 

1.  Správce osobních údajů

 • Správcem vašich osobních údajů je Ing. Lucie Nekolová, IČ 42554730 se sídlem Finská 613/8 101 00 Praha 10,, provozovatel webu wwwa.sumodels.cz 
  (podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”)
   
 • Kontaktní údaje správce jsou lucie.nekolova@sumodels.cz. Můžete se na mně obracet s jakýmikoliv dotazy a připomínkami, týkajícími se GDPR.
   
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


  (Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.)

2.   Rozsah osobních údajů a účel zpracování

        Zpracovávané osobní údaje jsou údaje, které nám sami svěříte, a to v některém z následujících případů

 • Objednání produktu nebo služby z naší nabídky. 
  K tomuto účelu potřebujeme vaše osobní údaje (fakturační údaje) pro vystavování a evidenci daňových dokladů a vedení zákonného účetnictví. (Zákonný důvod evidence OÚ- Plnění smlouvy)

 • Zajištění přístupu do sekce „stahování 3D modelů“ www.sumodels.cz - Registrace.
  Vaši emailovou adresu potřebujeme k zajištění unikátního přístupu do výše uvedené sekce a k ochraně stahovaných dat. Pokud se registrujete jako odběratel našich 3D modelů – evidujeme Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) spolu s informacemi o tom, jaké stránky na našem webu navštívíte a které modely stahujete. Vaše údaje využíváme pouze za účelem interního marketingového průzkumu a vedení statistického přehledu. Třetí strana ve statistikách vidí pouze vaše jméno - nemůže vás tedy indentifikovat. 

  Registraci mlůžete kdykoliv ukončit zaškrtnutím tlačítkla - Zrušit Registraci (/na vašem registračním formuláři webu), nebo zasláním emailová zprávy na správce OÚ -viz výše.
  (Oprávněný zájem)

 • Přímý marketing pomocí emailu. Projevíte-li při registraci zájem o zasílání informací o novinkách na webu www.sumodels.cz souhlasem se zasíláním newsletteru, budeme vám jako bonus zasílat tematicky příbuzné emaily a obchodní sdělení. Pro marketingové účely využíváme v tomto případě i informace o tom, na co v e-mailu klikáte, a kdy e-maily nejčastěji otevíráte. (Souhlas)
 • Pokud zakoupíte některý z našich produktů či služeb, budeme vám jako našemu zákazníkovi zasílat newsletter s tématikou vztahující se k zakoupenému produktu či službě, a to maximálně po dobu 5ti let(Oprávněný zájem.)

      V obou případech se můžete ze zasílání newsletterů kdykoliv odhlásit tlačítkem "Odhlásit se"  v patičce každého e-mailu.

 


 • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen “Plnění smlouvy”),
 • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen “Oprávněný zájem”),
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby (dále jen “Souhlas”).

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.


 

3.  Doba uchovávání údajůSprávce uchovává osobní údaje

 • Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
   
 • Osobní údaje vedené z titulu registrace a přístupu do sekce stahování 3D modelů budou nejdéle po 5ti letech po prvním přihlášení prověřeny. Budete dotázání, zda chcete registraci obnovit nebo vaše osobní údaje vymazat. Pokud nepotvrdíte obnovení registrace, vaše osobní údaje budou vymazány.
   
 • Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě Souhlasu.
   
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

4.  Předávání osobních údajů třetím stranám

K vašim osobním údajům mají přístup pouze naši spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Hostingu a web služby

 • XYZ … hosting webu
 • moderníhistorie.cz – programátor a správce webu

moderní historie, s.r.o., Na Radosti 106/64, 155 21 Praha 5 – Zličín, zapsaná: v OR u Městského soudu v Praze,spis.zn. C195810

Marketing

 • Mail Chimp – nástroj pro hromadné rozesílání emailů

The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Analytické nástroje

 • Google Analytics – statistiky návštěvnosti webu

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US

Cloudové služby

 • dropbox.com – cloudové úložiště

Dropbox, Inc, 333 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, United States

Předpokládáme, že se v budoucnu budeme nuceni využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky, jako v tento okamžik.

Data zpracováváme v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

5.  Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte, affilaite a přizpůsobení zobrazení webových stránek.

Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Pro zpracování cookies využíváme služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

 

6.  Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 

 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

7.  Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

8.  Závěrečná ustanovení

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018

 

Na su model publikují

Aktuálně

 1. 10.12.2019 - Workshop SketchUpu  -  Tentokrát v PRAZE

   

  Jak na model nejen interiéru bez zbytečných chyb !

  Workshop ve Vysokém Mýtě proběhl. A na četné žádosti uživatelů programu pořádáme stejnou akci v Praze.

   

  Přijďte také. 

   

  Tentokrát prostory OAK GROUP , hned vedle metra Kačerov.

   

  Projdeme s vámi tipy a triky pro práci ve SketchUpu. A Chybět nebude ani vánoční překvapení :-)

   

   

   
 2. 2.-3.10.2019 - Workshop SketchUpu  -  Jak na model nejen interiéru bez zbytečných chyb !

   

  Koketujete se SketchUpem a máte množství otázek?

  Pracujete v programu už delší dobu a cítíte, že by bylo fajn posunout se dál?

   

  Pak jste tu na správném místě. Právě pro vás chystáme první WORKSHOP ve školícím centru IDEAPLAN Vysoké Mýto a to na téma SketchUp. Těšíme se na vás :-)

   

  Více INFO

   

 3. 9.3.2018 - nově modely - část sortimentu české firmy EDEL nábytek spol.s.r.o. - sedací soupravy, křesla, taburety .... Stáhněte celé řady sedacích souprav, nebo jenom vybrané modely. Dejte nám v komentářích vědět, jak se vám líbí. 

 4. 25.1.2018 - nově pro vás připravujeme sérii školení v Praze a ve Vysokém Mýtě. Sledujte záložku ŠKOLENÍ

 5. 1.7.2017 - web sumodels.cz se osamostatnil a přestal být součástí firmy ADS Studio