Modelujeme klenby - 5. část

Dnes si ukážeme jeden z možných postupů pro modelování trochu odlišného druhu křížové klenby. Pro jednoduchost si modelování ukážeme nad čtvercovým půdorysem:

*  Na stěně připraveného kvádru nakreslíme oblouk.

*              Oblouk vybereme a pomocí PlugInu Mirror Selection překopírujeme do druhé poloviny stěny.


 

*              Vybereme oba oblouky a pomocí nástroje Otáčení zkopírujeme na sousední stěnu.


 

*              Vytvoříme z každého profilu jednu skupinu a odmažeme zbytek kvádru.


 

*              Vstoupíme do editace skupiny a nástrojem Tlak/Tah vytáhneme stěnu do poloviny sousedního profilu


 

*              Nástrojem Výběr vybereme vytaženou zadní stěnu, zvolíme nástroj Zvětšení, uchopíme za horní středový bod sítě a vytáhneme po modré ose vzhůru. Do pole hodnot zadáme koeficient 1,2 a potvrdíme Entrem.


 

*              Vstoupíme do editačního režimu druhé skupiny, vytáhneme profil nástrojem Tlak/Tah do poloviny sousedního profilu, pak obdobně jako v předchozím bodě vybereme zadní stěnu, zvolíme nástroj zvětšení a vytáhneme profil v jednom směru vzhůru - buď s koeficientem 1,2 nebo s pomocí odkazu na vrchol sousední skupiny.


 

*              Rozbijeme obě skupiny, vybereme vše, zvolíme průniky vybraných. Vytvoří se průniková křivka klenby.


 

*              Odmažeme přebytečné stěny. Vidíme, že bude ještě třeba odmazat spodní část klenby, která v reálu nebude. Abychom nemuseli mazat jednotlivé čáry, pomůžeme si skrytou geometrií.  Vybereme celý model a otevřeme dialog Zjemnění a vyhlazení hran, Zapneme oba přepínače a postníkem pohneme kousek vpravo. 4 čáry v klenbách zmizí – stane se z nich skrytá geometrie, kterou lze ve SketchUpu vypnout a případně znovu zapnout


 

* Spodní plošky nyní lze jedním kliknutím vybrat celé, stisknout klávesu DELETE a následně pak už jen jakýmkoliv způsobem odmazat spodní hrany těchto ploch.


 

* Průsečnice zbývajících ploch klenby můžeme také skrýt – tentokrát třeba pomocí nástroje DELETE spolu se stisknutou klávesou SHIFT


 

A protože SketchUp je program mnoha cest vedoucích k cíli, ukážeme si příště jak takovouto klenbu vymodelovat  jiným způsobem

Na su model publikují

Aktuálně

  1. 31.5.2016 - Dokončili jsme pro vás aktulizaci SKP modelů firmy TON., přidáme nově představené modely. Děkujeme zástupcům TONu za důvěru, kterou nám svěřili.