Modelujeme klenby – 4. Část

Modelujeme klenby – 4. Část

Podíváme se, jak jednoduše vytvořit žebra klenby. Celý postup si ukážeme na klenbě křížové, ale obecně je aplikovatelný i na jiné druhy kleneb.

*              Máme vytvořenou křížovou klenbu

*              V rohu klenby umístíme konstrukční čáry pod úhlem 45°

*              Vykreslíme požadovaný profil žebra – my zvolili jednoduchý tvar obdélníku

*              Do výběru (nástroj Výběr a stisknutá klávesa CTRL) umístíme průsečnici rovin klenby , po které má být tažený oblouk (Jedná se o oblouk, ale oblouk, jak víme, je ve SketchUpu sestaven z několika úseček. Musíme proto vybrat všechny úsečky náležející k tomuto oblouku)

*              Zvolíme nástroj Tažení po dráze (Fallow me) a vybereme rovinu předkresleného profilu žebra – žebro je vytvořeno

*              Postup zopakujeme i pro další žebro

*              Vybere celou klenbu do výběru, z pravého tlačítka myši vyvoláme kontextové menu a dialog Zjemnění/vyhlazení hran a podle potřeby upravíme klenbu- Můžeme také pomocí nástroje Mazání a stisknuté klávesy SHIFT či CTRL skrýt hrany, které nechceme vidět

Přejeme bezva „SketchUpování“ 

Na su model publikují

Aktuálně

  1. 31.5.2016 - Dokončili jsme pro vás aktulizaci SKP modelů firmy TON., přidáme nově představené modely. Děkujeme zástupcům TONu za důvěru, kterou nám svěřili.